PRIVACY VERKLARING

Laatst bijgewerkt op 1/12/2022

 

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 

Wij, we, ons of onze: VIKI Food (Smile Outdoor BV), gevestigd te Aarschot, Btw-identificatienummer: BE 0750.539.181.

 

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

 

VIKI Food (Smile Outdoor BV) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via: hello@vikifood.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

VIKI Food (Smile Outdoor BV) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 365 dagen die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Commission@privacycommission.be

 

Opslag en Beveiliging

Ons uitgangspunt is dat jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Sommige van onze partners zijn echter gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor het kan voorkomen dat die gegevens elders worden opgeslagen.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn zowel organisatorisch als technisch van aard. Van onze partners verlangen we ook dat zij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

 

Inzage

Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar hello@vikifood.be. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.

 

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze verklaring te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacybeleid.